Thematisch én beredeneerd aanbod in groep 1-2

Benut je al alle mogelijkheden van thematisch werken?

Bij thematisch werken is het belangrijk dat je goed zicht hebt op de ontwikkeling van kleuters. Thematisch werken vraagt om het los kunnen laten van een methode en zelf regisseur te worden van het onderwijsaanbod. Pas dan lukt het om zelf doelgerichte activiteiten te ontwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Daarvoor is kennis van de leerlijnen en de (tussen)doelen belangrijk. 

Een thematisch én beredeneerd aanbod in groep 1-2, vraagt:

 • Kennis van de ontwikkeling van het jonge kind en zicht op de (tussen) doelen.
 • Tijd maken voor spel, door spel en spelbegeleiding bewust in te plannen.
 • Een beredeneerde en rijke speelleeromgeving
 • Nadenken over de manier, waarop je een methode gebruikt.

De volgende vragen staan centraal tijdens de scholingsbijeenkomsten:

 • Op welke manier leren en ontwikkelen jonge kinderen?
 • Wat betekent dit voor de inrichting van de speelleeromgeving?
 • Wat betekent dit voor de balans tussen activiteiten en spel in hoeken in het aanbod?


 • Hoe verweef je de (tussen)doelen in de verschillende spelhoeken, zodat kinderen op verschillende niveaus met de doelen in aanraking komen?
 • Hoe gebruik je het observatiesysteem om het aanbod in de hoeken af te stemmen op de specifieke behoeften van je groep?
 • Hoe bouw je samen met kinderen spel en spelverhalen op in hoeken?
 • Hoe maak ik in mijn themavoorbereiding gebruik van doelen en het opbouwen van spel in hoeken?


De specifieke inhouden, die aan bod komen in het scholingstraject, worden verbonden aan de dagelijkse praktijk en de thema's die centraal staan in de groepen 1-2.

Doelgroep
Leerkrachten, bouwcoördinatoren en intern begeleiders van groep 1-2.

Omvang en kosten 
De scholing en begeleiding zijn maatwerk. Om de mogelijkheden af te stemmen op je vraag en situatie, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.