Spel en spelbegeleiding in groep 1-2-3

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat spel een belangrijke functie heeft in de ontwikkeling van het jonge kind, maar het bewust inzetten van spel en spelbegeleiding is makkelijker gezegd dan gedaan.

In veel onderbouwgroepen zien we een zoektocht naar de plaats van spel in het beredeneerde aanbod. Wil je specifiek inzoomen op de plaats van spel in het aanbod voor groep 1-2-3?  

Dan is de scholing Spel en spelbegeleiding in groep 1-2-3 een goede optie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het inrichten van een rijke, betekenisvolle themaspelhoek.
  • De fasen van de (rollen)spelontwikkeling bij het jonge kind.
  • Het bewust inzetten van verschillende rollen van de leerkracht bij spelbegeleiding.
  • Thematisch spel opbouwen en uitbouwen, gekoppeld aan het thema.
  • Het maken en gebruiken van spelscripts ter ondersteuning van rollenspel en spelverhalen.
  • Het observeren van kinderen tijdens het spel en op basis daarvan beredeneerde impulsen geven.
  • Spel en spelbegeleiding opnemen in de themavoorbereiding en dagindeling.
  • Doelen op verschillende niveaus verbinden aan het spel in de themaspelhoek.

De specifieke inhouden, die aan bod komen in het scholingstraject, worden verbonden aan de dagelijkse praktijk en de thema's die centraal staan in de groepen 1-2-3. Naast de scholingsbijeenkomsten, kan er (beeld)coaching plaats vinden in de praktijk om de leerkrachtvaardigheden te versterken.

Doelgroep
Leerkrachten, bouwcoördinatoren en intern begeleiders van groep 1-2.

Omvang en kosten 
De scholing en begeleiding zijn maatwerk. Om de mogelijkheden af te stemmen op je vraag en situatie, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.