Het schrijven van het pedagogisch plan

Ga je starten met een kinderopvang?

Wil je graag je pedagogisch plan laten voldoen aan het eisen van de wet IKK?

Is het pedagogisch plan toe aan vernieuwing?

Wij kunnen je helpen om het pedagogisch beleidsplan te schrijven. Door input te geven en suggesties of door interviews af te nemen en het plan voor je te schrijven. 

Belangrijk is de koppeling tussen het pedagogisch plan en de praktijk van alle dag.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Visie en missie van de organisatie
  • De pedagogische doelen
  • Volgen en stimuleren van de ontwikkeling, mentorschap
  • Doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang
  • Indien van toepassing: de tijden waarop op grond van de ‘3-uursregeling’ wordt afgeweken van de BKR


Doelgroep:     

Managers en beleidsmedewerkers kinderopvang

Kosten 

Je kunt altijd een offerte op maat bij ons aanvragen.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Lampe.