Workshops

Groepsdynamica
Binnen een groep spelen allerlei processen een rol. Vooral in het begin van het schooljaar is het van belang de groepsprocessen goed te begeleiden om een prettige sfeer in je groep te creëren om daar het verdere jaar profijt van te hebben. In deze workshop komen de fasen van groepsdynamica, regels en het gedachtengoed van SWPBS aan bod. De workshop bestaat deels uit informatie maar is ook op de praktijk gericht en is interactief


Betrokkenheid
Wie wil dit niet!
Studenten, die actief betrokken zijn bij de les!
Hoe hoger de betrokkenheid van de studenten, hoe hoger de kwaliteit van de les!
Welke factoren zijn van belang om de betrokkenheid te vergroten? Wat moet/kan ik als docent doen?
In deze workshop gaan we op zoek naar deze factoren. De workshop bestaat deels uit informatie maar is ook op de praktijk gericht door opdrachten uit te voeren door opdrachten uit te voeren en is interactief


Activerende werkvormen
Wie iets wil leren ontkomt er niet aan om inspanningen te leveren. Studenten leren pas als ze iets doen. Wat te doen als docent om studenten aan het werk te zetten? Gebruik activerende werkvormen tijdens je lessen!
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat is leren? 

  • Verschillende manieren of voorkeursstijlen van leren 
  • Onderbouwing van activerende werkvormen
  • Onderscheiden van soorten werkvormen gekoppeld aan doelen
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Tips voor het effectief gebruik van activerende werkvormen

De workshop bestaat deels uit informatie maar is ook op de praktijk gericht door opdrachten uit te voeren en is interactief