Klassenmanagement


In het kader van de invoering van Passend onderwijs is het van belang om beter in te kunnen spelen op verschillende onderwijsbehoeften van studenten. Deze cursus draagt bij aan de professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte van docenten gericht op het specifieke terrein van instructie, doelgericht werken, vergroten van de betrokkenheid van de studenten en de lesopbouw.

Tijdens deze cursus leer je wat nodig is om er voor te zorgen dat je een effectief en doelgericht klassenmanagement voert en je betrokken studenten in de les hebt. Hierbij wordt ingezoomd op docent vaardigheden die nodig zijn om af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van studenten, effectief lesgeven en doelgericht werken. 

Tijdens de cursusdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • betrokkenheid van de studenten
 • effectief lesgeven
  • lesopbouw
  • lesvoorbereiding
  • variatie in de les
 • klassenmanagement
  • activerende werkvormen
  • samenwerking
  • werken in kleine groepen
  • omgaan met verschillen (differentiëren) 

Er worden verschillende werkvormen gebruikt. Naast theorie is een groot deel van de bijeenkomsten afgestemd op de praktijk. Dat betekent dat er van je verwacht wordt:

 • dat je kunt werken met casussen uit je eigen praktijk.
 • dat je je persoonlijke leerdoelen op kunt stellen.
 • dat je jouw praktijk inbrengt / gebruikt als casuïstiek. Je kunt de relevantie voor jouw praktijk aangeven.
 • dat je een kritische reflecterende houding laat zien door inzichten en verschillende perspectieven uit de literatuur te vergelijken met elkaar en de eigen praktijksituatie.

Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de eigen praktijk, YouTube filmpjes, activerende werkvormen, artikelen en literatuur.

De deelnemers maken een portfolio, waarin zij hun eigen ontwikkeling in beeld brengen 


Doelgroep
Docenten en instructeurs van ROC opleidingen 


Omvang training
3 Bijeenkomsten van 3 uur
Zelfstudie, portfolio en uitvoeren van opdrachten 3 uur per bijeenkomst 


Certificering 
De deelnemers ontvangen na het volgen van de drie bijeenkomsten het Kracht educatief certificaat.


Kosten (evt. locatie): alleen bij cursussen
De kosten voor deze cursus bedragen € 375,- per persoon bij een groep van minimaal 8 deelnemers


Contactpersoon: naam adviseur met link naar mailadres.
De cursus wordt bij Kracht educatief in Eindhoven gegeven.
Deze cursus kan ook als maatwerk uitgevoerd worden. Om de cursus af te stemmen op uw vraag, gaan wij graag met u in gesprek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els van der Voort e.vandervoort@krachteducatief.nl