Gedrag


In het kader van de invoering van Passend onderwijs is het van belang om beter in te kunnen spelen op verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen op het terrein van gedragsvraagstukken. Deze cursus draagt bij aan de professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte van docenten gericht op dit specifieke terrein.

Tijdens deze cursus leer je wat nodig is om er voor te zorgen dat leerlingen gewenst gedrag laten zien. Hierbij wordt ingezoomd op docent vaardigheden die nodig zijn om af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van gedrag 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

groepsdynamica en wat er nodig is om van een groep een groep te maken.

verschillende fasen van groepsdynamica

uitgangspunten van SWPBS

gewenst gedrag: gedragsverwachtingen, regels en routines 

onderwijsbehoeften van studenten en wat dit betekent voor (preventieve) basisaanpak, intensieve aanpak en zeer specifiek aanpak

gedragslessen

positieve waardering

effectief docentengedrag

Er worden verschillende werkvormen gebruikt. Naast theorie is een groot deel van de bijeenkomsten afgestemd op de praktijk. Dat betekent dat er van je verwacht wordt:

  • dat je kunt werken met casussen uit je eigen praktijk.
  • dat je je persoonlijke leerdoelen op kunt stellen.
  • dat je jouw praktijk inbrengt / gebruikt als casuïstiek. Je kunt de relevantie voor jouw praktijk aangeven.
  • dat je een kritische reflecterende houding laat zien door inzichten en verschillende perspectieven uit de literatuur te vergelijken met elkaar en de eigen praktijksituatie.

Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de eigen praktijk, YouTube filmpjes, activerende werkvormen, artikelen en literatuur

De deelnemers maken een portfolio, waarin zij hun eigen ontwikkeling in beeld brengen 


Doelgroep
Docenten en instructeurs van ROC opleidingen 


Omvang training
3 Bijeenkomsten van 3 uur
Zelfstudie, portfolio en uitvoeren van opdrachten 3 uur per bijeenkomst 


Certificering 
De deelnemers ontvangen na het volgen van de drie bijeenkomsten het Kracht educatief certificaat.


Kosten (evt. locatie): alleen bij cursussen
De kosten voor deze cursus bedragen € 375,- per persoon bij een groep van minimaal 8 deelnemers


Contactpersoon: naam adviseur met link naar mailadres.
De cursus wordt bij Kracht educatief in Eindhoven gegeven.
Deze cursus kan ook als maatwerk uitgevoerd worden. Om de cursus af te stemmen op uw vraag, gaan wij graag met u in gesprek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els van der Voort e.vandervoort@krachteducatief.nl