Activerende werkvormen

In het kader van de invoering van Passend onderwijs is het van belang om beter in te kunnen spelen op verschillende onderwijsbehoeften van studenten. Deze scholing draagt bij aan de professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte van docenten gericht op het specifieke terrein van activerende- en coöperatieve werkvormen.  Je leert wat nodig is om er voor te zorgen dat de studenten betrokken zijn bij en eigenaar zijn van het leerproces door gebruik te maken van activerende- en coöperatieve werkvormen. Hierbij wordt ingezoomd op docent vaardigheden die nodig zijn om af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van studenten en het inzetten van activerende werkvormen.  

De volgende onderwerpen komenaan bod:

  • activerende en coöperatieve werkvormen
  • link tussen de fasen in een les en het gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen

Er worden verschillende werkvormen gebruikt. Naast theorie wordt er afgestemd op de eigen praktijk. Dat betekent dat er van je verwacht wordt:

  • dat je kunt werken met casussen uit je eigen praktijk.
  • dat je je persoonlijke leerdoelen op kunt stellen.


  • dat je jouw praktijk inbrengt / gebruikt als casuïstiek. Je kunt de relevantie voor jouw praktijk aangeven.
  • dat je een kritische reflecterende houding laat zien door inzichten en verschillende perspectieven uit de literatuur te vergelijken met elkaar en de eigen praktijksituatie.

Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de eigen praktijk, YouTube filmpjes, activerende werkvormen, artikelen en literatuur.