Thematisch werken

In de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Wanneer u vakken in samenhang wilt aanbieden, ontstaat thematisch onderwijs. Steeds meer scholen zien de meerwaarde van betekenisvol leren en werken. 

Hoe kunt u  recht doen aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren?  

Door vakoverstijgend  te werken binnen thema’s, is er ruimte voor onderzoekend leren, persoonlijke invulling en leren van en met elkaar. Losse vakken krijgen betekenis, leerlingen gaan relaties tussen de verschillende domeinen zien.  De nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen neemt toe, leerkrachten vinden hun onderwijs betekenisvoller en ouders raken meer betrokken!

Thematisch werken kan op meerdere manieren vorm krijgen. 

De visie op hoe leerlingen leren is van invloed op de ontwikkeling en uitwerking van het werken  thema’s. Wat past het beste bij uw school? 

Onderwijsondersteuning betekent maatwerk!


Samen met uw team onderzoeken we kwesties als:

  • Welke voorbereiding vraagt thematisch werken van u?
  • Wat betekent thematisch werken voor uw rol als leerkracht?
  • Welke gerichte keuzes kunt u maken  in het onderwijsaanbod in groep 1 t/m groep 8?
  • Wat betekent dit voor uw organisatie (inrichting, aansturing taken-activiteiten)?
  • Hoe legt u de verbinding tussen uw lesdoelen, de actualiteit en de leefwereld van uw leerlingen?
  • Hoe helpt u uw leerlingen verworven strategieën van de taallessen toe te passen bij de zaakvakken?
  • Hoe koppelt u taaldoelen aan uw zaakvaklessen?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José Schardijn
j.schardijn@krachteducatief.nl