Taal

Goed taal- en leesonderwijs bestaat uit het creëren van een uitdagende en betekenisvolle taalleeromgeving, waarin krachtige instructie afgewisseld wordt met het zelfstandig of samen werken aan motiverende taaltaken.

Een sterk taalbeleid op school staat hierbij centraal. De taalonderwerpen (begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat) staan in verbinding met elkaar. Wij hechten veel belang aan de professionalisering (zowel kennis als vaardigheden) van de leerkrachten, taalcoördinatoren, intern begeleiders en directies, binnen een goed afgestemd taal- en leesbeleid.

Samen met scholen werken aan een sterk taalaanbod. Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Het leren kennen van de visie en opzet van de taal- en leesmethode
  • Ondersteuning gericht op de keuze en de implementatie van nieuwe taal- en leesmethoden
  • Het versterken van de leerkrachtvaardigheden, gericht op goed taal- en leesonderwijs
  • Het succesvol werken met de taal- en leesmethode in een combinatiegroep
  • Het maken van een groepsplan en ontwikkelingsperspectief gericht op taal, technisch lezen, begrijpend lezen of spelling
  • Een doorgaande leerlijn in het aanbod van groep 1-8:
  • Beginnende geletterdheid/mondelinge taal in de onderbouw, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen in de middenbouw, leesonderhoud in de bovenbouw


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José Schardijn
j.schardijn@krachteducatief.nl