Klassenmanagement - Omgaan met verschillen

De diversiteit aan onderwijsbehoeften binnen een groep is enorm. Met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs wordt het nog belangrijker voor leerkrachten om tegemoet te komen aan deze verschillen. Hoe zorgt u voor betrokken en gemotiveerde leerlingen?

Veel leerkrachten kunnen nog net iets extra’s  gebruiken in het toepassen van  de juiste combinatie van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch handelen. Onze interventies zijn gebaseerd op dat wat uit onderzoek en praktijk bewezen effectief blijkt. Daarbij putten we onder meer uit bronnen zoals Marzano Research en Kagan Coöperatief Leren. 

Wat zijn mogelijke interventies in uw onderwijspraktijk? Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

  • Structureren van de les met behulp van regels en routines rondom uitgestelde aandacht zodat er rust ontstaat in de groep en de leerkracht zich kan focussen op de onderwijsinhoud;
  • Toepassen van het interactieve directe instructiemodel met als doel differentiatie binnen de les toe te passen door de organisatie en de inhoud van instructie optimaal af te stemmen op de behoeften van de leerlingen; De leerkracht heeft expliciete aandacht voor het geven van instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen.


  • Verdiepen van de aanwezige didactische kennis met 9 bewezen didactische strategieën, waaronder doelen stellen, feedback geven en ontvangen en non-verbale representatie zoals het gebruik van mindmaps en superschema’s
  • Coöperatief Leren met als doel alle leerlingen te activeren, zodat zij betrokken zijn bij de les en gemotiveerd samen leren.  Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven
  • Het creëren van eigenaarschap van het leerproces bij de leerlingen 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José Schardijn
j.schardijn@krachteducatief.nl