Gedrag

In het kader van de invoering van Passend onderwijs is het van belang om beter in te kunnen spelen op verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen op het terrein van gedragsvraagstukken. 

Samen met schoolteams onderzoeken we hoe het pedagogisch handelen van leerkrachten versterkt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

• Inzicht hebben in de verschillende fasen van groepsdynamica: Wat is er nodig om van een groep een groep te maken? Hoe kan ik als leerkracht dit proces beïnvloeden? Hoe kan ik de synergie tussen leerlingen vergroten?

• Zicht hebben op de onderwijsbehoeften van leerlingen en wat dit betekent voor de  interventies in mijn groep? Bijvoorbeeld de preventieve basisaanpak, de  intensieve aanpak en de  zeer specifiek aanpak.

• Welke lessen kan ik opstellen en uitvoeren  m.b.t. het aanleren van een gedragsverwachting en deze afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?

• Hoe kan ik een positief en veilig leerklimaat creëren, zodat leerlingen het ook leuk vinden om te (gaan) leren ?

• Het bewust worden  van de invloed van het persoonlijke interpretatiekader op ieders eigen onderwijskundig en pedagogisch handelen

Deze interventies zijn gebaseerd op dat wat uit onderzoek en praktijk bewezen effectief blijkt. Daarbij putten we onder meer uit de methodiek SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support)