Ontwikkelingsgericht werken: een goede basis voor de toekomst!

Ben je op zoek naar betekenisvol onderwijs voor je onderbouwgroep? Wil je dat kinderen betrokken deelnemers worden aan interessante en échte spelactiviteiten? Wil je daarbij, als volwassene, inzetten op brede persoonsontwikkeling én op specifieke kennis en vaardigheden? Dan is deze scholing precies wat je zoekt.                 

Basisontwikkeling laat leerkrachten aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het – door de leerkracht begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen.  Basisontwikkeling gun je daarom elk kind!

Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan voor groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop.  Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.


Dit ga je leren:

- Ontwerpen van betekenisvol activiteitenaanbod

- Samen met de kinderen een rijke speel/leeromgeving opbouwen

- Thematiseren

- Thematiserend ontwerpen

- Specificeren van doelen daarbij

- Systematisch begeleiden van activiteiten en hierbij de 5 impulsen en 9 leerkrachtrollen leren inzetten        

- Het organiseren van de activiteiten in de groep

- Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van Basisontwikkeling met HOREB


Hoe gaan we te werk:

Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. Iedere bijeenkomst start met het delen van ervaringen, vervolgens wordt door de begeleider nieuwe input ingebracht. Van hieruit wordt door de deelnemers nieuwe plannen gemaakt voor de eigen praktijk.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Els van der Voort

e.vandervoort@krachteducatief