Babyopleidingen voor de kinderopvang 


Werken met baby’s vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Per 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden.
Doel van de wet is om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd.

Kracht educatief biedt 3 trainingen die aansluiten op de nieuwe kwaliteitseisen van FCB:

- Werken met baby's (NJI)

- Kiekeboe met Piramide

- baby's in de kinderopvang i.s.m. e-schoolkinderopvang


Meer informatie hieronder.

Werken met baby's (NJI)

Een praktische scholing voor pedagogische medewerkers die graag willen weten hoe ze de kwaliteit van de activiteiten en interactie met baby’s kunnen vergroten. Hoe richt je de leeromgeving uitdagend en veilig in? Hoe ga je met baby’s in interactie? Hoe kun je baby’s stimuleren om op ontdekking te gaan?                                                                                                                                                                            

Inhoud van de training
De scholing is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. Je krijgt een stukje theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. Na afloop weet je wat je invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten, het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in je team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Doelgroep
Deze scholing is voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s, voor coaches en voor leidinggevenden.

Omvang
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. 

Certificering
Je ontvangt een NJI-certificaat Werken met baby’s als je voldoet aan de certificeringseisen.  Voldoe je niet volledig aan deze eisen, dan ontvang je een bewijs van deelname.

Kosten 
De scholing Werken met baby's is maatwerk en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Evelien Lampe


Training ‘Kiekeboe met Piramide’

De training ‘Kiekeboe met Piramide’ voorziet in de kennis en vaardigheden om pedagogisch medewerkers te scholen specifiek voor het werken met baby’s. ‘Kiekeboe met Piramide’ sluit aan bij de eisen die het FCB stelt aan de training voor 0-jarigen. Het is niet nodig om een VVE scholing Piramide gevolgd te hebben.

Opzet van ‘Kiekeboe met Piramide’

De onderwerpen die tijdens de dagdelen aan bod komen, gaan in op de specifieke kennis over de ontwikkeling van baby’s. Zoals; spel begeleiden, cognitieve en motorische ontwikkeling, tiltechnieken. Daarnaast worden vaardigheden geoefend waarmee pedagogisch medewerkers goed worden toegerust voor hun werk in de praktijk.

De deelnemers krijgen iedere bijeenkomst opdrachten, bestaande uit lees- en praktijkopdrachten. Daarnaast is er een doorlopende opdracht die de trainer introduceert op dagdeel 1 en wordt gepresenteerd op dagdeel 4 door de deelnemer. De deelnemer maakt gedurende de training een portfolio waarin alle opdrachten en uitwerkingen worden verzameld.

Kiekeboe PIVA
Deelnemers krijgen een mailtje met de uitnodiging om in te loggen in het systeem van Kiekeboe PIVA. Dit digitale instrument bevat de vaardighedenlijst, waaraan pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen, moeten voldoen. Dit is een voorwaarde voor certificering. De deelnemers vullen de vaardighedenlijst in en kunnen deze ook in laten vullen door de pedagogisch coach. Aan de hand hiervan kan een ontwikkelplan gemaakt worden.

Doelgroep:

Training voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s.

Omvang

4 dagdelen en 1 begeleidingsmoment

 

Certificering

De bijeenkomsten worden afgesloten met het officiële certificaat van de training ‘Kiekeboe met Piramide’, uitgegeven door Piramide Nederland | de Rolf groep, is door het FCB geaccrediteerd als een door de cao-partijen goedgekeurde scholing.

Kosten

De kosten voor de bijeenkomsten en het locatiebezoek zijn €450,- per deelnemer. (bij 16 deelnemers)

De kosten voor de PIVA en het certificaat zijn € 70,- per deelnemer.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Lampe.


Baby’s in de kinderopvang 2020 in samenwerking met e-schoolkinderopvang

Doelgroep

De training 'Baby's in de kinderopvang' is voor iedereen die met baby’s werkt in de kinderopvang. Dat is een hele brede groep pedagogisch medewerker, met veel uiteenlopende achtergronden, ervaring, kennis en kunde.

Omvang

Startbijeenkomst 3 uur, modules en toets 4uur, praktijkopdrachten: 17 uur, praktijkopdrachtbijeenkomst 3 uur


Wij bieden: Een startbijeenkomst van 3 uur met daarin de introductie van de babyscholing, uitleg over het werken met de module, inhoudelijke verdieping over bijvoorbeeld interactievaardigheden en breinleren.

Online training en toets | Praktijkopdrachten | Bibliotheek | Herkansingstoets is mogelijk I Deze module is vanaf aanmelden 10 maanden geldig. Onderwerpen in de module en praktijkopdrachten: De ontwikkeling van baby’s, communicatie met baby’s, spel en activiteiten met baby’s, groepsorganisatie, leefomgeving van baby’s en samenwerken met ouders.

Na de training is het mogelijk om een praktijkopdrachten bijeenkomst van 3 uur te volgen. Om de pedagogisch coaches te ontlasten nemen wij de taak over van het bespreken en verdiepen van de praktijkopdrachten behorende bij de e-learning.

Het is ook mogelijk om hierna nog verdiepende modules te volgen. Over bijvoorbeeld; rijke speelleeromgeving, activiteiten/ spelen met baby’s, breinontwikkeling etc.

 

Certificering

Na afloop van het traject kan de pedagogisch medewerker zelf het certificaat downloaden. De training is goedgekeurd door het FCB.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Lampe.