Scholing, begeleiding en coaching van de hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker en coach


Momenteel wordt er veel geïnvesteerd in de scholing van pedagogisch medewerkers.
Hoe zorg je als kinderopvangorganisatie dat zij het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk blijven toepassen?

Eén van de manieren om nieuwe ontwikkelingen van een organisatie en vaardigheden van pedagogisch medewerkers te borgen is het  coachen  van pedagogisch medewerkers.
Per 1 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie over een hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker en coach te beschikken.
Zij  hebben o.a. tot taak  collega's te stimuleren en te motiveren om de geleerde vaardigheden te blijven toepassen en regelmatig te reflecteren op het eigen handelen.
Het takenpakket is ruimer dan alleen coachen

In een scholings-en of coachingstraject bieden we de  hbo-geschoolde pedagogisch coach begeleiding bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.
Aandacht is er voor:
-  verschillende gesprekstechnieken
-  het herkennen en erkennen van verschillende leerstijlen bij medewerkers
-  kennis en vaardigheden om ontwikkelingsgerichte feedback te geven
-  het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband met medewerkers
- het opstellen van  een individueel en-of groepsgericht coachingsplan
- VVE kennis
- kennis over verschillende ontwikkelingsgebieden en spel

Alle scholing en coaching is vraaggestuurd. Dit betekent dat we aansluiten bij jouw vraag en samen met jou bepalen hoe de scholing, de begeleiding of coaching voor de hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker en coach er uit ziet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Els van der Voort


Een pedagogisch coach is in het bezit van een certificaat van de door haar of hem gevolgde branche erkende scholing FCB. Kracht educatief werkt hiervoor samen met Kanskwadraat. https://leren.kanskwadraat.nl