Cursus VVE-coach 

Momenteel wordt er veel geïnvesteerd in de nascholing van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Hoe zorg je dat zij het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk blijven toepassen? 

Een manier om nieuw geleerde vaardigheden te borgen, is het aanstellen van een interne VVE-coach. Deze VVE-coach is een pedagogisch medewerker/leerkracht die tot taak heeft collega's te stimuleren en motiveren om de geleerde vaardigheden te blijven toepassen en regelmatig te reflecteren op het eigen handelen. Kortom: een medewerker uit de organisatie die zorgdraagt voor de borging van de VVE-methodiek. In de cursus besteden we onder andere aandacht aan coachingsvaardigheden, het opstellen van een VVE-plan en voorbereiding op de VVE-inspectie.

Voorwaarde is dat de deelnemer zelf scholing op het gebied van VVE heeft gevolgd.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. De kosten bedragen € 450 per persoon bij een groep van minimaal 6 personen.