Vier VVE

Iedereen dezelfde sterke basis

Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers en peuterleidsters dezelfde stevige basis. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen hebben. Naast de zorgtaken, begeleiden en stimuleren pm'ers en peuterleidsters ook het leren en de ontwikkeling. Met deze pedagogisch-didactische kwaliteiten maken zij het verschil! Dit geldt zeker voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dat doen ze door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo krijgen de kinderen wat ze nodig hebben.

Vier VVE is ontwikkeld door de makers van de vier grote VVE programma's: CED (UK&PUK) Cito (Piramide), De Activiteit (Startblokken) en NJI ( Kaleidoscoop). Het is een praktische training met waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen.

Deze training is voor pedagogisch medewerkers en leidsters van peuterspeelzalen.

De training bestaat uit 2 modules van ieder 6 bijeenkomsten van 3 uur en 5 uur coaching op de werkvloer per module. De deelnemers geven hun ontwikkeling weer in een portfolio.

De pedagogisch medewerker die de training goed heeft doorlopen krijgt een landelijk erkend Vier VVE certificaat. Daarmee heeft zij/hij ook toegang tot een verkorte VVE programmatraining (koptraining) van Piramide, Startblokken, Uk & Puk of Kaleidoscoop.