Uk & Puk - Schatkist


Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in de VVE-training Uk & Puk (uitgeverij Zwijsen). Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom thema's. Deze thema's komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Een thema biedt activiteiten voor ongeveer 6 weken. De volgorde van de thema's is vrij, met uitzondering van het thema Welkom Puk!  Elk thema van Uk & Puk bevat 12 activiteiten. De volgorde van deze activiteiten bepaal je zelf. De duur van een activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de groep.


Inhoud van de training
In de training leer je werken met het VVE-programma Uk & Puk. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer gepland. De pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen uit de trainingsbijeenkomsten. Alle deelnemers maken de praktijk/portfolio-opdrachten die tijdens de training gegeven worden. De trainer neemt de praktijkopdrachten en portfolio mee in de certificering. De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt bij de inrichting van de training.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers en leidsters peuterspeelzalen op spw3-niveau. 


Certificering
Je ontvangt het CED-certificaat ‘UK & Puk’, als je voldoet aan de certificeringseisen. 


Omvang en kosten
De VVE-training Uk & Puk bestaat uit 13 scholingsbijeenkomsten, een Quick-scan en 6  scholingsbezoeken op de werkvloer. De looptijd is ongeveer 2 jaar. Om de scholing af te stemmen op jouw situatie en maatwerk te kunnen leveren, gaan wij graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie contact op met Jose Bleij