Training TINK: Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leert de pedagogisch medewerker hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert de deelnemer zijn eigen taalvaardigheid.   

Interactievaardigheden:

  1. Sensitieve responsiviteit
  2. Respect voor de autonomie
  3. Structureren en grenzen stellen
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Begeleiden van interacties tussen kinderen

In elke bijeenkomst staat een interactievaardigheid centraal. Tussen de bijeenkomsten oefent de pm-er in de praktijk. Ze observeert collega’s, gebruikt kijkwijzers om te reflecteren en maakt beelden van zichzelf. Deze beelden worden met elkaar bekeken. De ervaring in de praktijk vormt de input voor de volgende bijeenkomst. Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maakt iedereen een portfolio.


De pedagogisch medewerker leert niet alleen door het volgen van de training, maar ook door te oefenen op het kinderdagverblijf, de video-coaching en met de middelen voor team- en zelfreflectie. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, werkt individueel aan specifieke onderdelen van taal.

We adviseren om vier keer een teamvergadering te organiseren gedurende de training. Het doel van deze teambijeenkomsten is om te leren te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen, bij wijze van intervisie. Hierdoor wordt de werkwijze verankerd in de organisatie. 


Doelgroep:  
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal. Aanvangsniveau is minimaal spw3.


Omvang
De training bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Deze moet binnen 52 weken na de toekenning van de subsidie afgerond zijn. De duur van de cursus is 8 maanden.


Certificering
De deelnemers ontvangen een TINK-certificaat, uitgegeven door Sardes, als men heeft voldaan aan de certificeringseisen. Voldoe je niet aan deze eisen, dan ontvang je een bewijs van deelname.


Kosten en subsidieregeling 
De TINK-training kost € 650 per persoon. Omdat het hier scholing betreft, hoeft er geen btw betaald te worden. Een kinderopvangorganisatie kan voor de eigen medewerkers die de training volgen dit bedrag voor 100% vergoed krijgen, mits de medewerker geen subsidie heeft ontvangen in het kader van de GN 87 afspraken voor taal 3f. Je kunt hiervoor subsidie aanvragen via het Agentschap SZW

De subsidieaanvraag voor 2017 is gesloten. Binnen de looptijd van de regeling (tot en met 2018) volgt mogelijk nog een vierde aanvraagperiode. De datum hiervan wordt later bekend gemaakt via het agentschap SZW. Waarschijnlijk kun je vanaf 2 januari 2018 subsidie aanvragen voor het vierde tijdvak. Als een deelnemer na inschrijving toch niet deelneemt aan de cursus, zal er geen teruggave zijn van de cursusgelden door Kracht educatief. De cursist mag wel vervangen worden.