Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker.

Met de scholing taal- en interactievaardigheden leer je, als pedagogisch medewerker, hoe je die interactievaardigheden kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert  je eigen taalvaardigheid.

Interactievaardigheden:

  1. Sensitieve responsiviteit
  2. Respect voor de autonomie
  3. Structureren en grenzen stellen
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Begeleiden van interacties tussen kinderen

In elke bijeenkomst staat een interactievaardigheid centraal. Tussen de bijeenkomsten oefen je in de praktijk. Je observeert collega’s, gebruikt kijkwijzers om te reflecteren en maakt beelden van jezelf. Deze beelden worden met elkaar bekeken. De ervaring in de praktijk vormt de input voor de volgende bijeenkomst. Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maakt iedereen een portfolio.

De pedagogisch medewerker leert niet alleen door het volgen van de scholing, maar ook door te oefenen op het kinderdagverblijf, de video-coaching en met de middelen voor team- en zelfreflectie. Aandacht voor taal is onderdeel van de training.

Naast de bijeenkomsten, vindt er individuele scholing op de werkvloer met behulp van beeld coaching vinden, gekoppeld aan je persoonlijke ontwikkelpunten.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal. Aanvangsniveau is minimaal spw3.


Omvang
De scholing bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur. De individuele scholing op de werkvloer kan met beeld coaching wordt uitgevoerd door de trainer of door de interne (pedagogisch) coach.


Certificering
Je ontvangt een certificaat, uitgegeven door Kracht educatief, als je voldoet aan de certificeringseisen. Voldoe je niet volledig aan deze eisen, dan ontvang je een bewijs van deelname.


Kosten 
De scholing taal- en interactievaardigheden is maatwerk en de kosten voor scholing en materialen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.