Startblokken en Basisontwikkeling

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen ze interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De professionals geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.

De leidster of leerkracht zoekt aangrijpingspunten bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het - door de leidster en leerkracht begeleide en gestuurde - spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen! Deze VVE training is een mix van praktisch opdrachten, ervaring opdoen, werken met filmmateriaal en theorie.


Doelgroep
De Startblokkentraining is voor pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten groep 1-2.


Omvang van het traject

  • De basistraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur, 2 groepsbezoeken en het maken van een portfolio.
  • De verdiepende training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur, 6 groepsbezoeken en het maken van een portfolio.


Certificering 
Je ontvangt na afloop van de training een door Kracht educatief uitgegeven certificaat met de vermelding VVE Basistraining Startblokken. Wie zowel de basiscursus als de verdieping volgt, ontvangt het landelijk erkende VVE-certificaat van De Activiteit.


Kosten
De kosten van de training en trainingsmaterialen zijn afhankelijk van de groepsgrootte. De benodigde boeken zijn verkrijgbaar via https://www.de-activiteit.nl/winkel/ 


Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Lampe.