Spelen in hoeken 


Spelen is voor jonge kinderen een middel bij uitstek om zich te ontwikkelen. Veel professionals in de kinderopvang en in scholen zijn zich hiervan bewust, maar zoeken ook naar manieren om dit in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

De scholing Spelen in hoeken is gericht op het verdiepen en verbreden van het aanbod in de groep door doelbewust gebruik te maken van de kracht van het spelen in hoeken. Dat betekent dat je leert hoe je als professional spel in hoeken kunnen ontlokken en begeleiden.

De volgende vragen staan centraal in de scholingsbijeenkomsten:

  • Wat maakt de hoeken betekenisvol en stimulerend voor kinderen in verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus?
  • Hoe sluit je aan bij de kinderen om met spel in hoeken de brede ontwikkeling te stimuleren, zodat de doelen uit het (VVE)-aanbod spelenderwijs aangeboden worden?
  • Welke rollen en vaardigheden gebruikt de professional?
  • Hoe realiseer je de balans tussen vrij, begeleid en geleid spel?
  • Hoe richt je de verschillende hoeken in de groep in op basis van doelen en begeleid je de kinderen in hun spel passend bij het thema op de groep?
  • Welke materialen gebruik je en combineer je?
  • Wat vraagt dit van de organisatie op de groep en samenwerking tussen professionals?                                                                                                                                                                                               

Tijdens de scholingsbijeenkomsten en praktijkopdrachten ga je aan de slag met het inrichten van hoeken en spelbegeleiding in verschillende hoeken, zoals de huishoek, bouwhoek en zand/watertafel.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal. Aanvangsniveau is minimaal spw3.

Omvang
De scholing bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur en praktijkopdrachten. Naast de scholingsbijeenkomsten, kan er individuele scholing op de werkvloer met behulp van beeld coaching plaats vinden, door de adviseur of interne pedagogische coach.

Certificering
Je ontvangt een certificaat, uitgegeven door Kracht educatief, als je voldoet aan de certificeringseisen. Voldoe je niet volledig aan deze eisen, dan ontvang je een bewijs van deelname.

Kosten 
De scholing Spelen in hoeken is maatwerk en de kosten voor scholing en materialen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.