Spel en spelen 


Het spel heeft een belangrijke functie in de ontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de  cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Het jonge kind imiteert de werkelijkheid. Door de wereld om zich heen te verkennen, leert het kind na te denken over dingen, vooruit te denken, problemen op te lossen en te plannen. 

Door te spelen met andere kinderen leert het kind sociale vaardigheden. Met name door rollenspel leren kinderen veel op het sociale vlak. Kinderen kunnen experimenteren met gedrag dat ze normaal niet zouden durven (want het is maar spel). Ook worden rollen van elkaar overgenomen waardoor ze leren zich in een ander te verplaatsen, wat bijdraagt aan begrip voor elkaar en ook rekening te houden met elkaar.

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Het belang van spel.
  • Spelontwikkeling .
  • Speelleeromgeving en materialen.
  • Inrichting van de huishoek, bouwhoek en zand-watertafel.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, leidsters van de peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1-3.


Omvang training
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur.


Certificering en bewijs van deelname
De deelnemers ontvangen na het volgen van de training een Kracht educatief-certificaat.


Locatie
De training wordt bij Kracht educatief in Eindhoven gegeven.


Kosten 
De kosten voor deze training zijn € 300 per persoon bij een groep van minimaal 8 deelnemers. Deze training kan ook als maatwerk uitgevoerd worden. Om de training af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els van der Voort e.vandervoort@krachteducatief.nl