Piramide

Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge kinderen. 


Inhoud van de training
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt bij de inrichting van de training. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen voortkomend uit de trainingsbijeenkomsten. Hierbij worden verschillende checklists ingezet. Deze zijn afkomstig uit het Piramide Implementatie Assessment (PIA) van Piramide Nederland. 


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers, leidsters peuterspeelzalen en leerkrachten van de groepen 1 en 2.


Omvang
De totale Piramide-training bestaat uit 2 modules van ieder 12 bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. Hoeveel modules je het beste kunt volgen, hangt af van het aantal VVE-kinderen binnen de  instelling. Het gehele traject duurt 2,5 jaar. Iedere module duurt 12 tot 14 maanden. 


Certificering
Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 1 en/of module 2 van Piramide Nederland als je voldoet wordt aan de certificeringseisen. 


Kosten
De trainingen van Piramide zijn maatwerk en de kosten voor training en trainingsmaterialen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.