Peuterplein en Kleuterplein 

Peuterplein en Kleuterplein van Malmberg zijn sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integrale VVE-programma’s. 

Peuterplein
Peuterplein is een compleet pakket voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het pakket zit boordevol materialen en gevarieerde activiteiten. Op het Peuterplein willen de kinderen graag spelen en ontdekken. Peuterplein werkt met thema’s gekoppeld aan Raai de Kraai, waarbij kinderen de wereld spelenderwijs ontdekken. Een thema biedt voldoende stof voor 3 of 4 weken. De volgorde van de thema’s kun je zelf bepalen. Elke thema heeft 16 losse activiteiten die afwisselend 5 tot 30 minuten duren.


Kleuterplein
Kleuterplein is de methode voor kleuters, die eveneens werkt met thema’s rondom Raai de Kraai. Voor de groepen 1-2 zijn er 8 thema’s gekoppeld aan de seizoenen en 8 thema’s gekoppeld aan de wereld om ons heen.


Diverse mogelijkheden
Er zijn verschillende scholingsmogelijkheden in het werken met Peuterplein en Kleuterplein. Deze zijn afhankelijk van de behoefte van de organisatie, het startniveau van de medewerkers en de VVE-eisen van de gemeente.

  • Startworkshop: wil je snel aan de slag met Peuterplein of Kleuterplein? Dan is een startworkshop van een dagdeel een goed begin. De uitgangspunten en werkwijze staan centraal. De deelnemers kunnen na de bijeenkomst in de praktijk starten met Peuterplein of Kleuterplein. 
  • VVE-training Peuterplein/Kleuterplein: het werken met Peuterplein of Kleuterplein als VVE-programma vraagt meer kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De VVE-training bestaat uit 10 scholingsbijeenkomsten en scholing op de werkvloer. Daarnaast maken deelnemers een portfolio met praktijkopdrachten. 
  • Maatwerktraject Peuterplein of Kleuterplein : afhankelijk van de behoefte en vooropleiding van medewerkers wordt een keuze gemaakt uit diverse onderdelen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn: spel en hoeken, woordenschat, rekenen, begrijpend luisteren, observeren en registreren, Kleuterplein en ICT, ouderbetrokkenheid. 


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers, leidsters peuterspeelzalen en leerkrachten groep 1-2 in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.


Certificering

  • Deelnemers aan de Startworkshop Peuterplein/Kleuterplein ontvangen een bewijs van deelname van Malmberg. 
  • Deelnemers aan de VVE-scholing Peuterplein/Kleuterplein ontvangen het Malmberg-certificaat VVE Peuterplein of VVE Kleuterplein. 
  • Deelnemers aan een maatwerktraject ontvangen het Kracht educatief-certificaat Peuterplein of Kleuterplein. 


Kosten
De trainingen Peuterplein en Kleuterplein zijn maatwerk. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.