Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap

Samen kun je meer dan alleen. Iedere school en kinderopvangorganisatie werkt samen met ouders. Toch is het niet altijd gemakkelijk om goed samen te werken en ouders te betrekken. Hoe kunnen we samen werken met ouders, vanuit ieders expertise? Wat vraagt dat van ons en van ouders? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat onze visie op onderwijs en educatie aansluit op de manier waarop we met ouders samenwerken? 


Duidelijk kader
Ons boek ‘Succes! met ouders: werken aan ouderbetrokkenheid en partnerschap’ geeft een duidelijk kader om te werken met ouderroutines in onderwijs en kinderopvang. Vanuit dit kader gaan we met de organisatie op weg. Geen standaardrecept, maar vanuit de organisatie, en de ouders op zoek naar passende activiteiten om het educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid te stimuleren. 


Doelgroep
Kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen.


Omvang en kosten training
De scholing en ondersteuning zijn maatwerk. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Mail voor meer informatie naar Linda Dankers.