Over Kracht educatief 

Kracht educatief is een adviesorganisatie van vier ervaren en bevlogen adviseurs. Samen met pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en directies zorgen wij voor goed onderwijs en goede educatie. Door te investeren in het vakmanschap van de professional wordt het verschil in kwaliteit gemaakt. Onze kracht ligt in het versterken van de rol van professionals en het vergroten van kennis en vaardigheden. We ondersteunen bij het veranderen in de praktijk. ‘Ik leer het je zelf doen’ is niet alleen een leidraad bij de ontwikkeling voor kinderen en leerlingen, het geldt ook voor onze manier van werken met teams en individuen. 

We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten, intern begeleiders en directies in denken en doen in beweging komen en dat zij leren reflecteren op hun eigen rol. We leggen de nadruk op de verbinding tussen de theorie en de praktijk van nu en morgen. Eigenaarschap in je eigen leerproces staat centraal. Cursussen, trainingen, op-maat-trajecten, workshops en coaching op de werkvloer zijn manieren om het leerproces op gang te brengen. Kracht educatief wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten, waarbij we onze kracht verbinden aan de kwaliteit van de organisatie. Dit alles vanuit onze gemeenschappelijke drijfveer: hoe kunnen we elke dag samenwerken aan een optimale ontwikkeling voor ieder kind? 

Onze eigen kracht behouden en versterken we door ons te blijven professionaliseren door het volgen van cursussen, trainingen en netwerkbijeenkomsten. Op die manier blijven we een waardevolle partner bij de ontwikkeling van uw organisatie. 

We werken voornamelijk in de regio Zuidoost-Nederland.