KIJK! : Observeren en registreren met KIJK!

KIJK! is een van de meest gebruikte kindvolgsystemen in de kinderopvang en het basisonderwijs. Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind, en dat proces sturen, zijn de belangrijkste taken van een professional in de kinderopvang of van een leerkracht. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen, heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Zo maak je het aanbod nog beter. Juist de kleinere nuances in de ontwikkeling en het welbevinden van een kind bieden aanleiding om je aanbod op af te stemmen: wat is voor dit kind de volgende stap?

Met KIJK! kun je voor kinderen van 0 tot 7 jaar:

  • De ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie.
  • Onderwijsbehoeften bepalen.
  • Een beredeneerd aanbod ontwerpen op basis van een groepsoverzicht.


KIJK! dient als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind en als uitgangspunt voor handelingsgericht werken.


Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met KIJK! 

  • KIJK! de basis: een scholingstraject van 4 bijeenkomsten van 3 uur, waarin de uitgangspunten en werkwijze van KIJK! centraal staan. Na deze scholing kun je observeren met behulp van KIJK! 0-7 jaar en je observatie- en registratiegegevens verwerken in KIJK! webbased. 
  • KIJK! verdieping: beredeneerd aanbod, het maken van groepsplannen met KIJK! 
  • Maatwerkscholing KIJK! 


Doelgroep:
Pedagogisch medewerkers, leidsters peuterspeelzalen en leerkrachten groep 1-2.


Omvang van het traject: 
KIJK! de basis: 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over een periode van een half jaar.


Certificering: 
De deelnemers ontvangen een certificaat KIJK! de Basis van Bazalt. Kracht educatief is samenwerkingspartner van Bazalt.


Kosten
De kosten voor KIJK! de Basis op locatie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De overige scholing van KIJK! is maatwerk en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers.