Adviseurs Kracht educatief

Kracht educatief bestaat uit een team enthousiaste en ervaren adviseurs, met een gedeelde passie op het gebied van het jonge kind en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Daarnaast hebben wij onze persoonlijke expertise op het terrein van taal - lezen, woordenschatonderwijs, coöperatief leren, ouderbetrokkenheid, communicatie, ontwikkelingsgericht onderwijs voor de midden- en bovenbouw, effectief lesgeven en omgaan met verschillen in de groep. 

We stellen ons hier aan je voor.