CRKBO


Kracht educatief  is opgenomen in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs.

De opname in dit register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscodes van NRTO (v/h PAEPON) en de gedragscode van VOI en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (CPION). Zie ook: Gedragscode-NRTO.pdf

Doordat Kracht educatief voldoet aan alle eisen van deze audit en is ingeschreven in het register, is Kracht Educatief een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Kortom: de trainingen die Kracht educatief verzorgen zijn niet BTW belast.

Klik hier voor de website